Daniel’s letters: 1 October 1817 – survey of Penralltddu

mus-59-27-140-8r1


mus.59.27.1-8v1


 

Sir

It is Necessary for me to let you know that the parish of Bridel Survayed that part of Penralltddu lieth in the said Parish to 11 acres and charged it to 10 of poor rate, from Easter 1817 to Easter 1818.

A Genteelman and a proprietor of Many Tenements within the said parish told, about the year 1777 that Bridel parish contains 3560 acres of land, in the following Ordor

John Symmons Esq’r _______ 800 acres

W’m Williams Esq’r _______ 660

James Bowen Esq’r ________ 600

Other Genteelmen __________ 1500         3560

Be please to see how often times 11 acres is in 3560 acres of land and put 10 on every 11 acres and then we shall see can they have the £80 they levied on the parish from Easter 1817 to Easter 1818 out.

Farther, 15s of Tythe on 11 acres of land or there about, what will be on 3560 acres at that rate

Penralltddu

October the 1 1817


Ty Newydd dan nod 1820 Ymhare David r gweidd Mae u Ty hwn, os iw n bosible eigael, ac Adailiady led u tir a fyddo dano rhiwngddo a clawdd u fordd ai wyneb ati byd hyny n cynted (Court) rhyndoo ar fordd, Ac os Cymmanfa addaw ar ei throiymaled a chwy bydd yno ddigon o le ir gwrandawyr, yn y Ty ar cynted a bod u llafarwr n.y. fenestr gadair ym heb fined i caeiau neb, i gody Esgin glwyd, a charthenau, na sathru porfa, a thori clauddiau r cym-i-dogaeth, Tair blynedd arddeg a dau ugain, i eleni sydd erpan Adeailiadwyd Ebenezer gintaf ac mae r tir a rhoddwid at gladdu n agos i ddarfod a lawer ofeddau wedy ei hagor mwy nag un waith Ac ymhen Deng mlinedd a daigain eto rhwyf n gwled by parc David gweidd gwedy ei lanwy rhwng claddu ar Ty Newydd.

A phe byddau bosible i gael park David r gweidd byddau r Ty ar fan heb fod un bedd dano, Agna all un u ddweid mae nhad na mam na brawd na chwaer, nag cwirth na modrib, na chender na chnither na mab na merch, na ngwr na ngwraig, nag un ag sydd n dwyn, fordd Eglwyswrw a llwybr Cumbettws forddi Bridell a llwybir Trecwn i gifarfod yn u porth yna bydd u fynwent n cael ei chadw n lan fel gardd ir rhai sydd n huno

1820. 1820. 1820. 1820. James Thomas


Clywais diwedyd i fod Mr Lewes o Clynfiw n dweyd u byddau gwell oidy hyd nes u cair gweled pa fodd u byddau pethau n bod; Mae r gwr boneddig perchen tir ar wellhad, ag os gwell a wnaif e, mae n bosib u cair helaithy r fynwent achody r ty […]- harc David r gweidd, bydd u Marchdy i fod man lle mae, tebigid u byddau hyny n reswmol ir fath Cynillidfa luosg ag Ty n Ebenezer.


Ym hark bach David gweidd ymwrolwch ym grifhewch dros ir achos achos da idw adailiadeath ag os gellir ei gael iw r man Cwmivysa at godi r Ty newidd efe fydd ymhen 50 oflyniddau eto n llawn rhwng u Ty a chladdu, oblegid mae r tir a rhoddwyd at gladu gynt n agos i ddarfod, mae beddau wedy ei hail agor, yna eisiws, Ty llydan a wnewch heb loft tebig i, Ty Trefniddyon n Abertivy a chodiad n i lawr o gam i gam a nenfwd ceiling a fenestr bob talcen a phob ochor, ai wneithur e n hard a pryd ferth tell na, byddo lle i ddweid fod un peth n eise aied u Draul a elo ato, rwyf n disgiswil ir gymidogaeth glido, coed cerig a chalch n ddy dal, mae arnaf ofn fy mod gwedy ch blino, byddwch wych.

Advertisements